26-01-13

Hoe houd je de aandacht van je hond

De bedoeling van deze oefening is dat je hond op je let zodra je daarom vraagt. Altijd, ongeacht wat hij op dat moment doet. Onmiddellijke aandacht van je hond krijgen, ongeacht waar hij op dat moment mee bezig is, is een heel krachtig middel om mogelijke agressie te voorkomen.

Je kunt het gebruiken als je hond baknijd vertoont. Of als je hond uitvalt naar andere honden. Of naar mensen. Je kunt het ook gebruiken als iemand je hond angst inboezemt en je hond die persoon gaat aanstaren, wat vaak de voorbode van een uitval is.

Kijk eens staat voor positief
De woordjes ‘Kijk eens’ zijn een signaal dat voor de meeste honden een positieve klank heeft. We gebruiken het vaak onbewust als we de hond iets lekkers willen geven of hem iets lekkers dat op de grond gevallen is aanwijzen. Daarom is het handig voor deze oefening precies die woordjes te gebruiken: waarom tenslotte iets anders kiezen als deze woordjes al attentiewaarde hebben?

Het ‘Kijk eens’ moet zo’n impact op je hond krijgen dat hij daar onmiddellijk op reageert door zijn volledige aandacht op je te richten. Ongeacht waar hij op dat moment mee bezig is.

Als je het signaal ‘Kijk eens’ zo krachtig maakt dat het ieder gedrag onmiddellijk stopt, heb je een heel sterke rem in handen. Die rem kan maken dat de hond nooit echt uitvalt en daardoor niemand ooit een haar zal krenken. Die rem kan het verschil maken tussen een lang en gelukkig hondenleven en een in beslag genomen hond. Daarom is het heel handig de hond dit krachtige signaal aan te leren. Dat is niet erg moeilijk, het gaat als volgt:

Voorbereiding aanleren signaal 'Kijk eens'
Je hebt bijzondere en gevarieerde versnaperingen in een heuptasje, of overal door huis verspreid in afgesloten maar makkelijk te openen doosjes

Stap I
Je begint binnenshuis, in een rustige situatie zonder afleiding. Als je hond op je let (een gedraaid oor kan al een begin zijn) of naar je kijkt, zeg je onmiddellijk ‘Kijk eens’ en geef meteen wat lekkers of gooi een speeltje weg. Herhaal dit iedere keer als de mogelijkheid zich voordoet. Dus wees attent, vang die eerste kleine tekenen en reageer er meteen op.

Een click in ruil voor aandacht
Je kunt uiteraard de clicker gebruiken om het gedrag dat je wilt hebben in te kaderen. Uitgangspunt is dat de hond heel precies geleerd hebben wat een click betekent.

Bouw de aandacht van je hond uit. Eerst reageer je met het geven van aandacht/beloning bij de flauwste blik, maar uiteindelijk wil je een langere of intensere blik.

Let op: het kan best gebeuren dat je hond je gaat dwingen om lekkers te geven door je niet zozeer aan te kijken als wel tegen je te blaffen, op te springen of met zijn neus aan te stoten. Negeer dat gedoe door je heel simpel om te draaien en weg te lopen.

Je bent klaar voor de volgende stap als je je hond vaker en intenser naar je gaat kijken.

Stap 2
Als jouw hond vaker en intenser naar je gaat kijken (wat vanzelfg ebeurt als je dat gedrag honoreert met een reactie van jouw kant) , ga je het woordje ‘Kijk eens’ gebruiken om het aankijken actief onder controle te krijgen. Probeer of het werkt door als je hond niet naar je kijkt ‘Kijk eens’ te zeggen. Kijkt hij je aan, beloon hem dan onmiddellijk sociaal met een supervrolijke reactie en geef ook een extra beloning. Dat kan iets lekkers zijn, maar ook een knuffel (als je hond dat prettig vindt!) of een trek- of apporteerspelletje (als je hond de spelregels kent!).

Actief aankijken
Actief aankijken moet de norm worden om een beloning te krijgen. Blijf niet hangen in een flauwe of zijdelingse blik, maar verhoog je norm totdat het uiteindelijke doel is behaald en beloon alleen dat nog maar. Zorg wel voor beloningen die de moeite waard zijn! Als je bereikt hebt dat je hond je vier van de vijf keer achter elkaar aankijkt als je ‘Kijk eens’ zeg, ben je klaar voor de volgende stap.

Stap 3
Als je hond in een rustige situatie volgens jouw norm vlot op jouw ‘Kijk eens’ reageert, ga je dat oefenen met afleiding. Eerst met een beetje afleiding, bijvoorbeeld een rondlopend persoon. Dan met veel afleiding, zoals meerdere of druk pratende mensen, dan met druk pratende en druk gebarende mensen, enzovoort. Oefen vanuit verschillende situaties, dus niet alleen in de huiskamer maar ook in een andere woonruimte. Begin met een ruimte, en ga naar een volgende als het in die ene ruimte goed gaat. Maak de beloning waardevol door je eisen te verhogen: hij moet er iets voor doen, dan blijft het belangrijk voor hem. Maar: ga ook niet te snel! Pas na vier van de vijf keer succes verhoog je je norm. Pas als je hond in zulke omstandigheden op je ‘Kijk eens’ reageert door onmiddellijk naar jou te kijken, ben je klaar voor de volgende stap.

Stap 4
Pas als het onder moeilijker omstandigheden in huis goed gaat en je hond dan onmiddellijk reageert op jouw ‘Kijk eens’, ga je buiten oefenen. Begin nu weer in een rustige omgeving. Wees bedacht op de geringste aanwijzing dat je hond op jou let, zeg meteen ‘Kijk eens’ en honoreer het onmiddellijk met een beloning. Doe dat een paar keer en pas als je merkt dat je hond je meer aandacht gaat geven door je meer aan te kijken, ga je zelf om dat gedrag vragen. Dan zeg je ‘Kijk eens’ als je hond ergens anders naar kijkt en beloon de hond voor oogcontact.

Maak de situatie pas moeilijker als de hond daar rijp voor is. Dus voeg drukte en afleidingen pas toe als je hond vlot reageert op jouw ‘Kijk eens’ in rustiger situaties.

Let op: gebruik nu nog geen situaties waar de hond echt problemen mee heeft. Het gaat erom dat hij onder normale drukke omstandigheden je zijn aandacht geeft. Pas als dat goed gaat, ga je met het ‘Kijk eens’ zijn aandacht vragen in situaties die moeilijk voor je hond zijn. De woordjes ‘Kijk eens’ voorkomen dan dat de hond de fout in gaat of je kunt ze gebruiken om reeds ingezet ongewenst gedrag te doorbreken.

Dus:
De woordjes ‘Kijk eens’ krijgen waarde door de aandacht van de hond met iets wat hij leuk vindt te honoreren. Dat kan lekkers zijn, maar ook trekspelletjes of het apporteren van een balletje. Pas als je hond onmiddellijk op jouw ‘Kijk eens’ reageert in drukke omstandigheden, is de tijd rijp om het te gebruiken ter ondersteuning van een therapie voor probleemgedrag.

13:58 Gepost door peter santens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-13

Een pup opvoeden zonder straf.

Pups leren de hele dag door. Dat moet ook wel, want ze moeten hun hele omgeving nog ontdekken. Alles is nieuw voor ze! Pups weten dan ook niet vanzelf welk gedrag onze goedkeuring heeft en wat niet. Ook dat moeten ze stap voor stap leren.

Al het gedrag dat een pup aanleert verankert zich in de hersenen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om dat gedrag later weer te veranderen. Het is dus belangrijk om je pup vanaf het begin meteen het goede gedrag aan te leren en het aanleren van ongewenst gedrag te voorkomen. De pup is voor wat betreft zijn gedrag nog een onbeschreven blad, en heeft geen besef van goed en fout. Jij zult hem dat duidelijk moeten maken.

Het is volstrekt onredelijk om een pup te straffen voor iets wat hij nog niet begrijpt of beheerst. Toch krijgen pups vaak op hun kop als ze iets niet kunnen of iets doen wat niet mag. De eigenaar is teleurgesteld, moppert en straft. Onder dreiging van straf leert hij zijn hondje te 'gehoorzamen'.

Straf leidt echter tot illusie. De relatie met jou wordt er niet leuker op, het zelfvertrouwen van de pup wordt aangetast en hij kan zich angstig of gedrukt gaan gedragen. Zijn leervermogen neem af.

Er is een veel betere manier om je hond te leren echt te gehoorzamen. Belonen voor gewenste gedrag, in plaats van straffen voor ongewenst gedrag! Hierbij vindt de hond het zelfs leuk om te leren en met jou samen te werken. Want als hij weet dat zijn gedrag beloond zal worden met aandacht, spel of iets lekkers, dan zal hij graag doen wat je van hem vraagt.

Bij de begeleiding van een pup gelden de volgende omgangsregels:
- Neem als uitgangspunt het stimuleren van gewenst gedrag, in plaats van ongewenst gedrag te corrigeren.
- Geef op enthousiaste wijze aandacht aan gewenst gedrag.
- Maak tijd om de pup op positieve wijze te leren wat je van hem wilt, door gewenst gedrag te belonen met aandacht, spel of iets lekkers.
- Kijk niet, lach niet en praat niet tegen de pup als hij iets doet wat je niet goed vindt. Hoe stout, grappig of ondeugend hij op dat moment ook is. Ingaan op ongewenst gedrag betekent aandacht voor de hond. Aandacht, ook al is het negatieve aandacht, werkt belonend. Je hond heeft immers toch je aandacht. Jij beloont dan onbedoeld het ongewenste gedrag.
- Als de pup iets doet wat je niet wilt, leid hem dan af en schenk geen aandacht aan het ongewenste gedrag.

Veel plezier samen!

13:34 Gepost door peter santens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-13

Puppy en belonen...

Pups proberen met ons te onderhandelen. Ze pro­beren met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dit kan in de praktijk betekenen dat je pup minder gemakkelijk gaat zitten op commando, minder snel en gemakkelijk hier komt als je hem roept, langzaam aan steeds verderop voorop gaat lopen als je hem aan de lijn hebt, etc.

Vraag meer van je puppy
Verhoog je normering: vraag meer en beter gedrag voor dezelfde beloning. Een oefening die goed en betrouwbaar verloopt, bijv. zit, hoeft niet iedere keer beloond te worden. Ga over op intervalbeloning. Dit betekent dat je zonder een vast patroon beloont. Beloon de beste uitvoeringen van zijn gedrag!

Vergeet niet je normering aan te passen als je hond in een vreemde omgeving een prestatie moet leveren. Door jouw norm te verhogen stimuleer je je pup om zijn prestatie te verbeteren en je voorkomt dat je ingaat op zijn 'opportunistische' onderhandeling.

Train je puppy op verschillende plekken
Om het niveau van gehoorzaamheid uit te breiden, kun je op verschillende plaatsen gaan trainen. De ene plaats gaat soepeler dan de andere plaats. De prestatie is onder meer afhankelijk van het concentratieniveau van de pup, de gedrevenheid van de pup, de hoeveelheid prikkels in de omgeving en de mate van beheersing van een oefening. Maak het oefenen op gehoorzaamheid een vast onderdeel van de dagindeling. Het is niet de bedoeling dat je langdurig traint. Korte succesvolle uitvoeringen hebben meer impact.

Sommige pups vreten je vingers bijna op wanneer zij hun beloning krijgen. Je dient je pup al vroeg te leren wat de voorwaarde is om een beloning te pakken. Dit gaat als volgt:

1. Leg de beloning in je handpalm
2. Breng de beloning voorzichtig naar de bek van je pup. Wanneer de hond zijn beloning wil wegsnaaien, klap je pardoes je hand dicht en draai je je pols om.
3. Wanneer je pup achteruit beweegt, open je je hand weer. Je herhaalt deze oefening totdat de pup rustig zijn beloning pakt. Zorg ervoor dat de hond niet weer terug­valt in zijn oude gewoonte om zijn beloning hardhandig te pakken.

12:27 Gepost door peter santens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |